1
2
3
4
5

היי! אני אביגיל, וביחד נבדוק את ביטוח המנהלים שלך

זכאות לבדיקת ביטוח המנהלים תלויה בגיל המבוטח מה גילך?

לצורך חישוב הזכאות - להערכתך, מהו הסכום שנצבר בביטוח המנהלים שברשותך?

אילו כיסויים ביטוחיים קיימים בביטוח המנהלים שברשותך?

זהו אני מוכנה להריץ את בדיקת הזכאות שלך!

הבדיקה לא אפשרית למספר שגוי, אנא וודאו שהמספר שהוזן תקין.

טופס מאובטח פרטי