למה חשוב שיהיה לנו ביטוח אובדן כושר עבודה?

מהם סיכויי ההצלחה בתביעת אובדן כושר עבודה? מהו גובה תגמול הביטוח שנקבל? איך השתנו תנאי הפוליסה בעקבות הרפורמה האחרונה? למה חשוב שנבחין בין פוליסה עיסוקית לבין פוליסת כל עיסוק? על השינויים, התנאים וההבדלים בביטוח אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה

אנחנו דואגים לבטח את הנכסים החשובים לנו – ביטוח דירה, ביטוח לרכב ביטוחי חיים וביטוחי וגם ביטוחי מנהלים לפנסיה. חלק גדול מהציבור בישראל רוכש לעצמו ביטוחים שכאלו, ויסכים איתנו אותו חלק בציבור שהפוליסות האלה מעניקות שקט נפשי שנחוץ במציאות כלכלית קלוקלת.

בתוך כל זה, ישנו נכס אחד, פחות מוחשי, אך מדובר בנכס חשוב מאין כמוהו – כושר העבודה שלנו. היכולת שלנו לצאת בכל בוקר לעבודה ולהרוויח את לחמנו היא נכס חשוב אף יותר מהדירה שלנו, הרכב החדש, או שעון הזהב מהסבא שנפל בשבי בזמן מלחמה.

בכל תפקיד במגזר התעסוקה נשקף איום פיזי או נפשי שיכול להוביל לאובדן כושר עבודה: פרנסתו של הסַבָּל תלויה בבריאות הפיזית שלו, פרנסתו של עובד המשרד במצבו הנפשי – ביטוחים לאובדן כושר עבודה מסירים את האיום הזה מהרקע. ולמען הסר ספק ואמונות טפלות, הקארמה לא פונה נגד אף אחד והשטן סוגר את הפה כשמחזיקים בביטוח אובדן כושר עבודה. כשזה נאמר, בואו ונראה איך ביטוח שכזה הוא לא פחות מחובה עבור כל אזרח בישראל.

ביטוחים לאובדן כושר עבודה

לפני הכול חשוב שנזכיר: כולנו רשאים להגיש תביעה לאובדן כושר עבודה דרך הביטוח הלאומי. תביעה שכזו נוכל להגיש במקרה שכושר העבודה שלנו נגרע באופן משמעותי בשל מחלה פיזית או נפשית או בשל תאונה במקום העבודה.

ביטוחי אובדן כושר עבודה מבטיחים לנו קצבה חודשית במידה וכושר העבודה שלנו נפגע – בין אם באופן מלא, חלקי או זמני. לרוב, סכום הקצבה יעמוד על שיעור של 75% מהשכר הממוצע שלנו. הביטוח יכול להירכש כביטוח פרטי, וגם בצורה של מרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים או בתור מרכיב אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה.

מה כולל ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוחי אובדן כושר עבודה הם ביטוחים מודולריים. המבנה והתנאים בכל פוליסה של אובדן כושר עבודה הם זהים לחלוטין אצל חברות הביטוח .

נכון להיום, אלו הם תנאי הבסיס של הפוליסה :

  • הקריטריון להפעלת פוליסה של אובדן כושר עבודה קובע; המבוטח רשאי לתבוע במידה וכושר העבודה שלו נגרע ב-75% או יותר והביא למפגע (קבוע או זמני) ביכולתו לעבוד. הן במקצוע שלו או בכל עיסוק סביר אחר (הגדרת 'עיסוק סביר': כל עיסוק התואם את הניסיון שיש למבוטח בשוק העבודה, רמת הכשרתו ורמת השכלתו). בהתקיים מצב שכזה, זכאי המבוטח לפיצוי כספי.
  • הקריטריון להפעלת הפוליסה בשל אובדן כושר עבודה זמני או חלקי קובע; המבוטח רשאי לתבוע במידה ואין ביכולתו לעבוד בגין סיבות רפואיות ובכך נגרעה הכנסתו החודשית ב-25% לפחות.
  • סכום הקצבה החודשית המקסימלית שמקבל המבוטח הינו 75% מגובה שכרו הממוצע ב-12 החודשים האחרונים במקום עבודתו. או לחילופין, ממוצע השכר ב-3 החודשים האחרונים במקום עבודתו – הגבוה מבין השניים. הסכום הזה ישולם למבוטח עד גיל הפרישה.
  • המבוטח רשאי לקבל הכנסה חודשית במקביל לתגמולי ביטוח מעיסוק אשר לא עונה על הגדרת עיסוק סביר. משפט זה נכון גם לגביי הכנסות פסיביות שמקורן בעבודה שבוצעה לפני קרות מקרה הביטוח. ההכנסות הללו לא מבטלות את תגמולי הביטוח,  ולא מקזזות מגובה הסכום שלהם. 
  • המבוטח יקבל את תגמולי הביטוח באופן שוטף בתוך פרק זמן של 3 חודשים לכל היותר. 
  • במקרים רפואיים חריגים המבוטח יקבל את הכספים באופן מיידי. למשל, מבוטח אשר הפעיל בעבר את הפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה, וכעת שוב נאלץ לעשות זאת בגין אותה סיבה רפואית, זכאי לקבלת התשלומים מחברת הביטוח ללא תקופת המתנה (במידה ועברה פחות משנה מאז הסתיים התוקף של התביעה הראשונה).

אובדן כושר עבודה ביטוח מנהלים

בתוך אחוזי ההפרשה החודשיים שלנו לביטוח המנהלים, מופרשים גם כספים לטובת מרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה. ראשית, אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים מעניק למבוטחים זכאות לפיצוי בגין אובדן כושר העבודה לפי תחום העיסוק ביום רכישת הביטוח. או בעגה המקצועית – פוליסה עיסוקית. במסגרת אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים ניתן להגיש תביעה רק כשאין ביכולתנו לעבוד בתחום העיסוק שלנו. פוליסה שכזו היא יקרה יותר בחלק גדול מהמקרים.

כך למשל, בהנחה ומתקין דלתות מאבד את ידו בתאונה וביום חתימת החוזה מול חברת הביטוח הגדיר את עיסוקו כמתקין דלתות, משמע הדבר הוא שחברת הביטוח אינה יכולה לדרוש ממנו להתפרנס מעיסוק סביר אחר.

זכרו: מרכיב אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים לעיתים גובה כספים רבים מהמבוטחים, בשל גרסתו הישנה והלא מעודכנת לפי הרפורמה החדשה. אך יתרה מזאת, זכרו שביטוח מנהלים הוא אחד מתיקי הביטוח שלפי מחקר בקרב אוניברסיטת בן גוריון למעלה מחצי מהישראלים המחזיקים בו כלל אינם מודעים לתשלומי דמי הניהול, אחוז ההפרשות שלהם ושל המעסיק, ועל כך שכאמור, משלמים על מרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה יקר מהרגיל. כדאי לבצע בדיקת תיק ביטוח של סוכן בעל רישיון כדי לקבל תמונת מצב מלאה ולחסוך נכון יותר.

אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

ישנה הפרדה אחת משמעותית במבנה מרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה לאובדן עבודה בביטוח מנהלים : האחד נמכר בתנאי של 'פוליסה עיסוקית' והאחר בתנאי 'פוליסת כל עיסוק'. 

במסגרת פוליסת 'כל עיסוק', המרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה שמוצע בלא מעט מקרנות הפנסיה בישראל, תביעה לאובדן כושר עבודה מתרחשת כאשר מפגע בריאותי כזה או אחר מונע מאיתנו לעבוד בכל סוג של עבודה. סבירה או לא סבירה. על פי דעת הרוב, אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה הוא המרכיב הביטוחי הקשה ביותר להפעלה. כמו כן, על מנת להגיש תביעה לאובדן כושר עבודה עם סיכויי הצלחה גבוהים – עלינו להוכיח שאין ביכולתנו לבצע ולו את העבודה הקלה ביותר בעקבות המצב הרפואי שלנו. הוכחה שקשה מאוד להנפיק מול הגדרה פשטנית-קפדנית שכזו.

הרפורמה בביטוחי אובדן כושר עבודה

בשנים האחרונות נכנסה לתוקף רפורמה חדשה בעולם הביטוחים שחוללה שינוי מהותי גם אצל ביטוחי אובדן כושר עבודה. הרפורמה הזו הביאה עמה בשורה חדשה וחיובית יותר לציבור המבוטחים: ראשית, כעת ניתנת האפשרות להשוות את מחיר הפוליסה בין כל חברות הביטוח בצורה נוחה ויעילה יותר. שנית, אם במתכונת הקודמת מבוטח נאלץ להמתין עד 6 חודשים לקבלת הכספים מרגע הגשת התביעה, כעת זמן ההמתנה התקצר לכדי 3 חודשים לכל היותר. אבל חשוב מכך, תנאי הביטוח השתפרו פלאים בהשוואה למתכונת הקודמת שלו.

מנגד, עולות גם טענות על חיסרון מסוים שהביאה איתה הרפורמה. החיסרון הזה נובע מכך שהמבנה של הביטוח הוא אחיד אצל כל חברה. משמעות הדבר היא אין באפשרותנו להוסיף סעיפים מסוימים על פי הצרכים שלנו, גם אין באפשרותנו להסיר סעיפים מסוימים שפחות מתאימים לצרכים שלנו. במילים אחרות, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא לא מסוג הכיסויים אשר "נתפרים" לנו במידה אישית על פי צרכים ספציפיים. האמנם?

למה לעשות ביטוח אובדן כושר עבודה?

אז עכשיו אחרי שראינו מה כולל ביטוח אובדן כושר עבודה בימינו, נאמר לכם כך:

נכון שלא צריך המון מזל כדי לשמור על כושר העבודה שלנו. מנגד, זה גם נכון שכמות מועטה של חוסר מזל ביום אקראי יכולה להספיק כדי להכשיל אותנו בריאותית וכתוצאה מכך גם כלכלית בטווח הארוך. לא נעים להרהר בתסריט מערער כזה, ואנחנו נאחל לכם ולעצמנו שהוא גם לא יתממש לעולם. אבל כל עוד הוא נמצא שם ברקע, ביטוח לאובדן כושר עבודה מעניק לנו את הגיבוי שאנחנו צריכים.

נשמח לסייע לכם להרוויח הרבה יותר

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו בהקדם

אודות המחבר

Picture of עדן מימון

עדן מימון

בעל רישיון פנסיוני ויועץ משכנתאות
מייסד מגזין FinTech.